Einar Mattsson köper bostadsbyggrätter av Vasakronan

27 december 2018

Vasakronan säljer Telefonfabriken 7 i Stockholm till Einar Mattsson. Köpeskillingen för tomten med byggrätter uppgår till 210 miljoner kronor. Enligt detaljplanen medges byggnation om 14 000 kvm, varav 12 000 kvm avser bostäder och 2 000 avser centrumändamål.

Länk till nyheten