EFFEKTSTYRNING RÄDDARE NÄR ELNÄTEN INTE RÄCKER TILL

14 maj 2020

När samhällets elektrifiering ökar blir kapacitetsbristen i elnäten allt mer akut. Elnätsbolag planerar därför att införa så kallade effekttariffer, vilket fungerar som en trängselskatt i elnäten. Fastighetsägare tar därför hjälp av ny teknik för att undvika höga kostnader – genom att smeta ut effektuttaget. Elinstallatören har besökt Vasakronans kontorshus i Solna. ”Driftekonomiskt är det nödvändigt att ha koll på effektuttaget. Det kommer att bli dyrt framöver annars. Så det är lika bra att vara förberedd och bygga bort effekttopparna”, säger Ulf Näslund, teknikutvecklingschef hos Vasakronan som installerat Epspots teknik i flera av sina fastigheter. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten