Dramaten skjuter på flyttbeslutet

06 mars 2018

Besked om var Operan och Dramaten ska flytta dröjer ytterligare. Beslutet har flera gånger skjutits upp, Operan kommer nu med följande formulering: Det är svårt i dag att bedöma hur lång tid förhandlingarna kommer att ta.

Länk till nyheten