Domstolsbeslut kan spräcka planer på solel

18 december 2019

Efter en ny dom står det klart att boende måste debiteras moms vid försäljning av el och vatten som mäts och faktureras baserat på IMD. Det skulle även kunna innebära sämre förutsättningar för solel. Det menar Johan Öhnell ordförande i Solelskommissionen, ett nätverk bestående av HSB, IKEA, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. ”Eftersom fastighetselen står för en ganska liten del av husets totala elförbrukning så vill man också försörja lägenheterna med egenproducerad el. Annars är det svårt att ta vara på hela takets potential för solceller”, säger Johan Öhnell.

Länk till nyheten