Domen: Götatunneln skadade inte Hertziahuset

02 februari 2020

Vasakronan krävde knappt 20 miljoner i skadestånd från Trafikverket efter att de upptäckt sättningsskador i Herziahuset i Göteborg. Fastighetsbolaget nekas dock ersättning efter domen från mark- och miljödomstolen. Fastighetsbolaget hävdade att sättningsskadorna skulle ha uppkommit i samband med bygget av Götatunneln, som invigdes 2006. ”Sammanfattningsvis har Vasakronan Nordstaden 21:1 AB inte förmått göra övervägande sannolikt att anläggandet och driften av Götatunneln har påverkat eller skadat Hertziahuset. Vasakronans talan ska därför avslås”, skriver domstolen.

Länk till nyheten