DLE-teknik står för centrala Stockholms största geoenergianläggning

29 maj 2020

Vasakronan uppdaterar just nu Sveriges första gågata – Sergelgatan. Nu har Labkyl fått uppdraget att installera Stockholms första geoanläggning. Den kommer att bestå av två klimatneutrala DLE-värmepumpar som ska förse kontor och handelsplatser med värme, kyla och varmvatten. ”Det är framsynt av vår beställare att de väljer att bygga en sådan här energianläggning mitt i Stockholm. Energilösningen är helt miljövänlig och använder sig av hållbar DLE-teknik. Nu är vi i projekteringsstadiet och hjälper vår beställare med strategin angående Sergelhusens energiflöden. I det här projektet arbetar vi med konsulterna från Ferax Installationsprojekt AB som ser DLE-teknikens alla fördelar”, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl.

Länk till nyheten