DLE-teknik används i centrala Stockholms största geoenergianläggning

20 maj 2020

När Sergelgatan byggdes 1959 var den Sveriges första gågata. Nu ingår den i Vasakronans stora ombyggnadsprojekt som genomförs i Stockholm City. I området kommer Labkyl nu att installera de två kraftfullaste DLE-värmepumparna hittills. De ska täcka samtliga av Sergelgatans fastigheters energibehov. Projektet är det tredje på kort tid där Vasakronan väljer att använda sig av den nya DLE-tekniken. ”Det är framsynt av vår beställare att de väljer att bygga en sådan här energianläggning mitt i Stockholm. Energilösningen är helt miljövänlig och använder sig av hållbar DLE-teknik. Nu är vi i projekteringsstadiet och hjälper vår beställare med strategin angående Sergelhusens energiflöden. I det här projektet arbetar vi med konsulterna från Ferax Installationsprojekt AB som ser DLE-teknikens alla fördelar”, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl.

Länk till nyheten