Digital förvaltning – Nätverk och goda exempel hos BIM Alliance

10 juni 2021

I en partnertext skriver BIM Allience om digitaliseringen inom fastighetsförvaltningen, något som är på väg att förändra branschen och skapa nya affärsmöjligheter. I texten nämns Vasakronans ambitiösa digitaliseringsprojekt med målsättningen att alla relevanta byggnader ska ha en digital tvilling år 2022. ”Under hösten 2021 hoppas vi hinna bygga upp en digital representation för 30-40% av relevanta byggnader”, berättade Sören Sandell på Vasakronan på intressentgruppen Förvaltning inom BIM Alliance senaste träff.

Länk till nyheten