17 mars 2023

Diagonala övergångsstället upprör: ”En dödsfälla”.

Det gamla övergångsstället i korsningen Strandbodgatan/Dragarbrunnsgatan i Uppsala har ersatts av ett nytt, diagonalt på grund av Vasakronanbygget. Mikael Majdoff, som har översikt över övergångsstället från sitt kontor menar att övergångsstället är en dödsfälla.”Det räcker att blicka ut i en kvart under rusningstid så förstår man att det inte är en bra trafiklösning”, säger han. Line Berg, chef för kommunens trafik- och markupplåtelseenhet, säger att kommunen och de ansvariga för arbetsplatsen pratat ihop sig för att hitta den bästa lösningen. Men efter att bristerna uppmärksammats har kommunen nu tagit sig an frågan en gång till.”Vi tar alla frågor om trafiksäkerhet på stort allvar och tittar på andra lösningar”, säger Lina Berg.

Länk till nyheten