Detaljplanen för Stureplanskvarteren prövas i domstol

06 april 2020

Detaljplanen för Sturekvarteren godkändes av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2019. I år klubbades den igenom av kommunfullmäktige. Sex överklaganden har dock kommit in till mark- och miljödomstolen från företag och boende i området. Vasakronan bekräftar att sju verksamheter på Birger Jarlsgatan och kontorshyresgäster samt Kammarkollegiet har sagts upp. ”Varför man flyttar på vissa hyresgäster är för att möjliggöra hela upprustningen som beskrivs i detaljplanen. Det är separata uppgörelser som bygger på visionen vart kvarteret ska ta vägen”, säger Jan-Erik Hellman, chef för fastighetsutveckling på Vasakronan till Vi i Vasastan.

Länk till nyheten