Det våras för gröna lån

25 november 2019

Idag består omkring 15 procent av obligationsmarknaden av gröna lån. Cirka 75 procent går till fastighetssektorn. ”Fastighetssektorn har vuxit rejält och det finns ett nytänk i olika instrument. De kommersiella kunderna har länge jobbat med miljöcertifieringar eftersom deras kunder kräver det. Man har även hög profil i hållbarhetsfrågor”, säger Lars Mac Key, ansvarig för gröna obligationer på Danske bank. Vasakronan har hög hållbarhetsprofil och kopplade tidigt sin finansiering till sitt hållbarhetsarbete. Bolaget blev 2013 först i världen med att låna pengar via en grön obligation. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten