Det våras för gröna lån

18 december 2019

Idag består omkring 15 procent av den svenska obligationsmarknaden av gröna lån. 75 procent går till fastighetssektorn. Vasakronan har en hög hållbarhetsprofil. Fastighetsbolaget har tidigt kopplat finansieringen till sitt hållbarhetsarbete. 2013 var bolaget först i världen med att låna pengar via en grön obligation.

Länk till nyheten