30 januari 2024

Det ska bli tydligare vem som ska göra skyddsrummet redo

Fastighetsägaren väntas få ett större ansvar när det gäller iordningställande av skyddsrum. Fastighetstidningen har frågat några olika fastighetsägare hur det ser ut hos dem. ”I korthet så är det så att vi har god koll på våra skyddsrum. Vi har inventerat våra skyddsrum och har infört en årlig rondering av dem. Samtidigt är det mycket som är oklart gällande ansvarsfördelningen och vi välkomnar därför ett förtydligande från ansvarig myndighet kring detta. Fram till dess så utgår vi från att det vi som är ansvariga för iordningställandet för de skyddsrum som inte är uthyrda. I den mån de är uthyrda så är det enligt våra avtal hyresgästen som är ansvarig för iordningställandet och det ska då ske inom 48 timmar”, berättar Rebecca Liljebladh-Thorell, Kommunikationschef, Vasakronan.

Länk till nyheten