Det här med kontorsdöd tror jag inte på

03 oktober 2021

En ny forskningsstudie visar att arbetslivet framöver kommer att präglas av mer hemarbete och minskad pendling och tjänsteresor. Därmed ser arbetsgivare en möjlighet att minska sina kontorsytor, men på fastighetsbolagen är man inte oroliga.”Efterfrågan på centrala kontorslägen är fortfarande god och hyresnivåerna ligger kvar på en stabil nivå. Trenden mot mer effektiva lokallösningar med större flexibilitet i avtalen fortsätter och har blivit än mer påtaglig av det vi lärt oss under pandemin”, konstaterar Ronald Bäckrud, regionchef på Vasakronan.

Länk till nyheten