26 januari 2023

Det finns ju massor av tillgänglig effekt

I en krönika skriver Marie Granmar, reporter på Elinstallatören, om den effektbrist som orsakats av lasttoppar, och som varit under livlig diskussion de senaste åren. Ett sätt att förhindra detta är effektbalansering, som sprider ut effektbehovet över tid, så att allt inte tas ut på samma gång. Tusentals s.k flexresurser deltar nu i de svenska flexibilitetsmarknaderna, men de stora fastighetsbolagen menar att det inte finns ekonomiska incitament för satsningarna. På Vasakronan berättar bolagets chef för Teknikutveckling att de inte blev anropade en enda gång under förra vintern.”Jag kan inte annat än heja på de driftiga entreprenörerna som vill stötta elnätet och hoppas att regelverk och ekomnomiska incitament snart blir bättre”, skriver Marie Granmar. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten