Det finns alternativ till cement

18 augusti 2021

Björn Elmbrant skriver i en ledare att det finns alternativ till dagens cementproduktion samt att larmen om hotade jobb framförallt är ”oväsendet från en väldigt konservativ branschorganisation, som inte fullt ut vågar se att det finns alternativ till den klassiska, men allt mer ohållbara betongen.” Själv lyfter han fram träbyggen och nämner specifikt det kulturhus i trä som byggs i Skellefteå samt Vasakronans bygge av ett sjuvåningars kontorshus i Uppsala.

Länk till nyheten