13 december 2022

Det är helt orimligt att vi tillåter detta ske

Anna Denell, engagerad hållbarhetschef på Vasakronan, pekar ut en ny riktning för bolaget: Social hållbarhet. ”Det är något som jag tycker vi pratar alldeles för lite om i branschen. Det finns en hel del symbolhandlingar kopplat till social hållbarhet; att bygga en grillplats för att få folk att samlas är såklart en god gärning i sig men vi löser inte de stora sociala utmaningarna vi som bransch bidrar till”, säger Anna Denell. Hon anser att fastighetsbranschen måste öka sin medvetenhet om hur de med sin verksamhet påverkar människor och samhälle och att man måste vara uppmärksam så man inte bidrar till korruption och undermåliga arbetsförhållanden. Vasakronan gör hittills inte så mycket annorlunda än andra, bekänner hon, och menar att det finns risker kopplat till bygg- städning och skottning. Dock ställer bolaget höga krav på både arbetsmiljö och arbetsvillkor, berättar Anna Denell.

Länk till nyheten