Den låga direktavkastningen i fastigheter gör det intressant att göra energieffektiviseringar – Ecoclime

19 oktober 2020

Under sin presentation på Aktiedagen uttrycker Ecoclimes vd Lennart Olofsson att den låga direktavkastningen i fastigheter gör det intressant att energieffektiviseringar vilket driver marknadstillväxt. Vasakronans stora energieffektiviseringsinvesteringar som resulterade i en värdeökning på en fastighet med ett antal miljarder kronor omnämns. ”Det är en drivkraft. Den andra drivkraften är framförallt politiken och klimatfrågan”, säger Olofsson.

Länk till nyheten