Delår: Hyrorna upp 5 procent hos Vasakronan

17 november 2017

En stark efterfrågan på kontorslokaler i kombination med rekordlåga vakanser i centrala lägen, bidrar till de stigande hyresnivåer som Vasakronan redovisar för årets tredje kvartal. 120 000 kvm hyrdes ut totalt vilket innebär en uthyrningsgrad om 92,7 procent. Vasakronans resultat efter skatt uppgick till 6 833 miljoner kronor. De miljöcertifierade fastigheterna ökade till 83 procent, vilket kan jämföras med nivån på 73 procent förra året.

Länk till nyheten