Delar av kvarteret Hugin blir kvar

15 december 2019

Vasakronan vill bevara delar av kvarteret Hugin, där länsstyrelsen tidigare har haft sina lokaler. Av miljöskäl kommer husets stommar att återanvändas. Några av de hus som gränsar till Strandbogatan och Dragarbrunnsgatan ska bevaras, enligt Vasakronans förslag till detaljplan. ”Tanken är att bara spara husens stomme och det phus som finns i bottenplanet och riva ut resten. Det är mer miljövänligt att kunna återanvända än att bygga upp en helt ny stomme. Husen kommer dessutom att byggas på med upp till tre våningar och få helt ny fasad”, säger planarkitekt Jussi Haavisto som handlägger ärendet vid Uppsala kommun.

Länk till nyheten