03 maj 2023

Debatt: Statens fastighetsverk är lösningen på bostadskrisen

I denna debattartikel skriver investeringsrådgivaren Dag Detter att staten har oanade möjligheter att göra om tidigare kontorshus etc. till bostadshus. Han konstaterar att större delen av Stockholmsportföljen tillhör Stockholms stad och Region Stockholm, och att dessa portföljer är större än de som de kända statliga bolagen Vasakronan och Akademiska Hus innehar. Samtidigt menar han att offentliga fastighetsförsörjare, med undantag från Vasakronan, inte varit en särskilt bra affär för staten och skattebetalarna. För att den omvandling från kontorslokaler till bostäder som Detter vill se ska ske, behöver dock samtliga bostäder värderas och bokföras till sitt marknadsvärde.

Länk till nyheten