28 oktober 2022

Debatt: Politikens hållbara plan bör vara att krama byggnader – Miljö & Utveckling

I sin debattartikel skriver en lång rad aktörer till nya klimat- och miljöministern Romina Pourmokthari att det är hög tid att initiera ett nationellt moratorium för rivning av byggnader som går att använda. ”Bygg- och fastighetsbranschen är en bransch som står för 40% av allt avfall i Sverige, motsvarande 14,6 miljoner ton år 2020. Avfallsmängder som ökat explosionsartat från 2014 när byggavfallet motsvarade 8,9 miljoner ton. Avfall som egentligen är ovärderliga resurser och om vi använder fastighetsbolaget Vasakronans beräkningar om att det går åt ett ton resurser per varje nyproducerad kvadratmeter kontorsbyggnad, så motsvarar dessa 14,6 miljoner ton avfall egentligen 14,6 miljoner kvadratmeter kontorsbyggnader”, skriver artikelförfattarna.

Länk till nyheten