Debatt: Föräldrade regler sätter käppar i hjulet för fastighetsbranschen

03 augusti 2021

I denna debattartikel, undertecknad av bland andra Vasakronans vd Johanna Skogestig, framförs åsikten att föråldrade regelverk är ett hinder för fastighetsbranschens möjligheter att bidra till utsläppsminskningar. De föreslår bland annat att parkeringsnormen slopas, att det ställs utsläppskrav på nybyggnationer samt att reglerna för de lokala elnäten ska uppdateras.

Länk till nyheten