De vill bygga bostäder ovanpå Nordstan

17 juni 2019

Nordstans Samfällighetsförening är en av sju fastighetsägare i kvarteret Nordstan i Göteborg. De vill nu bygga bostäder i området. Förslaget är att riva de två översta planen av parkeringshuset vid Spannmålsgatan 16 och ersätta dem med en ny påbyggnad, drygt en våning högre än den nuvarande.

Länk till nyheten