De väljer Platinan

31 maj 2019

Wistrand Advokatbyrå väljer Platinan. Ett 10-årigt avtal har tecknats med Vasakronan om 2 200 kvm med inflyttning första kvartalet 2022. ”Med Platinan tar vi ut riktningen i Älvstaden som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Det är en profilbyggnad i ett superläge som binder samman staden över älven och förlänger citykärnan. Något utöver det vanliga, något annorlunda”, säger Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg.

Länk till nyheten