30 augusti 2022

De tar plats i Lumi

Det är medicinteknikbolaget Gyros protein och Försäkringskassan som är de nya hyresgästerna i Vasakronans projektfastighet Lumi i centrala Uppsala. Därmed når Lumi en uthyrningsgrad om ca 70 % före projektstart, som sker under hösten 2022. Bo de Besche, regionchef för Vasakronan i Uppsala, säger att Uppsala är en attraktiv stad att verka och leva i och att den växer snabbt. I Södra city, stadsutvecklingsprojektet där Lumi ingår, jobbar de för att skapa förutsättningar för stadens fortsatta utveckling. Ambitionen är att kapa en livfull och spännande stadsdel där både människor och företag vill vara, säger han.

Länk till nyheten