De har nyckeln för framtiden i fastighetsbranschen

03 april 2019

Sveriges ledande fastighetsbolag lanserar nu tillsammans med Fastighetsägarna en digital accessplattform. Plattformen ska fungera som en lösning som digitalt ger tillträde för behöriga att låsa upp olika utrymmen i fastigheter.

Länk till nyheten