De har byggt mest kontor de senaste åren

26 november 2018

Sverige Bygger har rankat de största byggherrarna inom kontor i Sverige. Statistiken tittar på byggvolym och omfattar byggstartade kontor och förvaltningsbyggnader under perioden 2016-2018. Det är projekt som har kontor eller förvaltningsbyggnad som största del av projektet som räknats in i statistiken. Det innebär att projekten även kan innehålla andra delar såsom bostäder och butiker. Projekt som i huvudsak består av bostäder eller butiker, har dock exkluderas. Vasakronan hamnar på listans förstaplats med 5 000 Mkr byggvolym.

Länk till nyheten