Danske ser ESG-hot för fastighetsbolag – det finns pengar att tjäna

31 augusti 2021

Danske Bank skriver i en analys at fastighetssektorns generellt bristfälliga hållbarhetsrapportering kan slå mot värderingarna i framtiden. I analysen har Danske Bank analyserat sammanlagt 18 fastighetsbolag utifrån ett ESG-perspektiv och bland annat gjort stresstest gällande koldioxidutsläpp och energianvändning. Av 18 testade bolag är det bara två, Castellum och Vasakronan, som rapporterar utsläppen av växthusgaser. Analysen är dock gjord 2019, och flera bloag har förbättrat rapporteringen under 2020.

Länk till nyheten