Dags för omfattande rivningar, igen?

11 januari 2020

Sten Åke Bylund, ordförande föreningen Vårda Uppsala, skriver i sin insändare att flera byggnader i kvarteret Hugin hotas av omfattande rivningar. Det gäller Vasakronans byggnader där Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan finns. Dessutom de byggnader där tidigare även Länsstyrelsen och Livsmedelsverket hade kontor. ”Södra stadskärnan domineras sedan länge av bostadsbebyggelse. Den föreslagna omvandlingen av kvarteret Hugin samt kvartet Ångkvarnen till bostadskvarter förstärker den inriktningen och är därför mycket kortsiktig och synnerligen olycklig”, skriver Sten Åke Bylund. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten