Dags för andra halvlek

03 februari 2021

Aktuell Hållbarhet presenterar nu vilka som är Mäktigast i Hållbarhetssverige. Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell tar hem plats 26. ”Den enskilt viktigaste frågan för oss i bygg- och fastighetsbranschen är att se till att redan byggda hus används mer effektivt, så att vi inte behöver bygga så många nya hus. Att bygga nytt påverkar nämligen miljön mycket på flera olika sätt genom till exempel förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan samt förbrukning av icke förnybara naturresurser. I vår bransch behöver vi även fokusera mer på att minska risken för utnyttjandet av utländsk arbetskraft samt att få ned antalet allvarliga arbetsplatsolyckor”, säger hon. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten