19 januari 2023

Dagens industri

Det är bistra tider för kontorsmarknaden, då vakansgraden stiger och konkurrensen om hyrsegästerna ökar. Trots detta genomför Vasakronan en miljardinvestering för att få Kista, som har den tuffaste hyresmarkaden i Stockholm, för att göra stadsdelen attraktiv igen. Bland annat planeras 8 000 nya bostäder till år 2035. Satsningen, som är en av de största projekten i Norden, beräknas skapa 8 000 nya arbetstillfällen. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten