C&W-rapport: Något högre kontorsvakans att vänta

08 oktober 2021

I C&W:s senaste rapport Office Snapshot dras bland annat slutsatsen att något högre kontorsvakans är att vänta framöver. Man konstaterar även att marknaden för hållbara ifinansiella instrumet växer snabbt och att det inte finns något som tyder på att utvecklingen kommer att mattas av. Inför rapporten har C&W intervjuat flera finanschefer, bland andra Thomas Nystedt på Vasakronan. Alla har de pbserverat greeniums på obligationer i spannet 3-5 punkter och 5-10 punkter lägere marginalränta på gröna lån.

Länk till nyheten