Coronakommissionens känga till branschen: Gav mer åt de som redan har

25 februari 2022

Coronakommissionens slutbetänkande riktar kritik mot hur Riksbankens stödköp av bostads- och företagsobligationer kombinerat med låga räntor gynnade de privilegierade i samhället. Riksbanken beslöt att köpa obligationer för 700 miljoner, varav 14 utgivna till bolag inom fastighetsbranschen. Bland annat stödköpte man Vasakronans obligationer för 536 miljoner.

Länk till nyheten