COOR: FÖRLÄNGER OCH UTÖKAR AVTAL MED VASAKRONAN

20 november 2017

FM-avtalet mellan Coor och Vasakronan förlängs och utökas. Coors uppdrag växer med omkring 30 miljoner kronor per år vilket ger en total abonnemangsvolym på 130 miljoner kronor per år. Uppdraget utökas till att även innefatta fastighetstekniska servicetjänster i Vasakronans samtliga fastigheter från och med 1 februari 2018.

Länk till nyheten