Construction Management (CM): Effektiva och hållbara byggprojekt

19 maj 2021

I december 2018 fick Cowi projektbyrå i uppdrag av Vasakronan att påbörja en projektering och planering av lokalanpassning till den nya hyresgästen Internationella Engelska skolan i f.d. Statens polisskola. Det är exempel på ett projekt som genoförts enligt CM-modellen, som är en allt mer förekommande genomförandemodell på 2020-talet.

Länk till nyheten