Comeback för certifikat

12 mars 2018

Företagscertifikat var vanligt som alternativ till bankfinansiering för några år sedan, i Lehmankraschens kölvatten. Nu har en del fastighetsbolag börjat använda sig av finansieringsmetoden igen. Fastighetsbolagen Diös, FastPartner, Platzer och Intea Fastigheter etablerade alla certifikatsprogram under 2017. Hos Vasakronan och Castellum har företagscertifikat ingått i bolagens finansieringsmix sedan flera år.

Länk till nyheten