30 juni 2022

Comeback för bolagen på Almedalsveckan

Efter två års uppehåll på grund av pandemin är det återigen dags för Almedalsveckan, och den är efterlängtad av många. Många av de tillfrågade bolagen uppger att de kommer att vara på plats. Från Vasakronan kommer 9 deltagare. I jämförelse med 2015, det år Fastighetsvärlden senast mätte bolagens deltagande, är en tydlig trend att man skickar något färre det här året. Det finns emellertid undantag, till exempel Fabege som skickar 20 anställda jämfört med 9 2015.

Länk till nyheten