11 april 2023

CIRKELN MÅSTE SLUTAS

I denna artikel, som handlar om att öka cirkulariteten, framförallt i byggindustrin, intervjuas bland andra Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell. Hon efterlyser skarpare incitament från politiskt håll som gör att återbruk uppmuntras. ”Än så länge saknas dessa skarpa incitament och det är mer mjuka incitament, som exempelvis marknadsföring, grön finansiering och certifieringar, som gör att vi arbetar med återbruk”, säger Anna Denell. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten