Christian Fredrixon lämnar Vasakronan

23 november 2021

När fastighetsbolaget genomför en mindre förändring lämnar Christian Fredrixon Vasakronan. Det handlar om en utveckling mot ett mer samordant arbetssätt inom transaktion och projekt, och vd Johanna Skogestig berätar att bolaget går alltmer mot att jobba med stadsutveckling och helheten i bostadsområdena snarare än enskilda fastigheter. Enheten för Fastighetsinvesteringar, där Fredrixon varit chef, försvinner i och med förändringen och i samband med detta väljer han att lämna bolaget.

Länk till nyheten