20 april 2022

Chalmers-app ska hjälpa företag att återbruka mer

En app utvecklad på Chalmers ska hjälpa företag att hålla reda på sina inventarier. Det för att bland annat göra det enklare att återbruka. Vasakronan är först ut med att testa appen Palats. Inredaren Karin Duran berättar att hon nu slipper det tidsödande arbetet med att gå igenom inventarier, samtidigt som Vasakronan lyckas återbruka mer. ”Det är många företag som vill ha en ökad cirkularitet. Det är också tydliga drivkrafter till varför vår app utvecklades”, säger Axel Sabel, produktutvecklare av Palats, till t:.

Länk till nyheten