CCbuild – en plattform för återbruk i byggsektorn

06 juni 2018

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar tillsammans med partners Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild). CCBuild är tänkt att fungera som ett nav för samverkan som ska öka återbruket inom byggsektorn.

Länk till nyheten