Byggsektorn behöver bli mer cirkulär

07 december 2017

När en ny hyresgäst övertar en lokal brukar anpassningen innebära att den gamla inredningen åker ut och ny in, det innebär ofta att stora mängder användbar inredning slängs. I ett projekt vill IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på det. Tillsammans med 11 partners vill man nå en storskalig återanvändning av byggmaterial. Två är fastighetsägare, det är Vasakronan och Fabege, två är arkitekter, LINK och White, två är återförsäljare, Brattöns Återbruk och Kompanjonen och så är Sveriges Byggindustrier med som branschorganisation, säger Carina Loh Lindholm vid IVL Svenska miljöinstitutet.

Länk till nyheten