13 december 2023

Byggmaterialdag

När det gäller ämnet cirkulära byggmaterialflöden blev Byggmaterialdagen i Stockholm en het diskussionsplattform. Seminariets titel, ”Vilka är möjligheterna och utmaningarna med cirkulära byggmaterialflöden?”, engagerade branschens ledande aktörer. Tyngdpunkten låg på hur dessa flöden kan bidra till klimat- och hållbarhetsmål.En av deltagarna var Anders Boström, chef för projektgenomförande på Vasakronan. ”Vasakronan har implementerat ett differentierat procentpåslag, med högre påslag för återbrukade material, som ett incitament för hållbarhet”, sade Boström bland annat.

Länk till nyheten