Bygger Tyréns nya huvudkontor

27 april 2018

Tyréns ska flytta från sitt huvudkontor i Glashuset vid Slussen till ett nytt kontorshus vid Medborgarplatsen som ägs av Vasakronan. Den nya byggnaden ska bli 10 våningar och omfatta totalt 15 500 kvm. Sommaren 2021 beräknas flytten äga rum.

Länk till nyheten