Bygge efter bygge stänger i Stockholm: ”Bevisligen så har det inte räckt”

30 mars 2021

Efter ytterligare utbrott av covid-19 har flera byggnadsarbeten stoppats och personal skickats hem. Till exempel stoppade Vasakronan ett bygge i Stockholm förra veckan, nämligen Kronan i Sundbyberg. Nu är endast ca 20 av arbetarna kvar på bygget och utför utvändiga arbeten. Erik Hellman, chef för fastighetsutveckling på Vasakronan, konstaterar att de har gjort jättemycket för att hindra smittspridning men att det bevisligen inte räckt. Kommunikationsansvariga Rebecca Liljebladh-Thorell säger att alla kan vara på plats igen den 6/4 om de gör bedömningen att projektet kan återgå till normaldrift då.

Länk till nyheten