Byggbranchens åderlåtning

02 mars 2020

Rickard Lundin, snickare och platschef vid Vasakronans prestigefyllda Celsius-projekt i Uppsala får frågan om vad som är mest tid- och resurskrävande i traditionell konstruktion samt vilka områden modellen och digitaliseringen av processen löser idag. På första frågan svarar han att det handlar om att inte ha förståelse för vad som ska produceras/skapas, på den andra att den skapar mycket bättre förståelse för vad man ska göra.

Länk till nyheten