Byggandet av nya kontor minskar

21 november 2018

Antalet kontor som byggs och projekteras har minskat. Kontor för 9,7 miljarder kronor har byggstartats de senaste 12 månaderna, föregående period låg motsvarande siffra på 13,5 miljarder kronor. Detta visar statistik som tagits fram av Sverige Bygger. Vasakronan har en uppskattad byggstartad volym om 5000 Mkr kontor/förvaltningsbyggnad 2016-2018, och hamnar därmed på första plats på listan över byggherrar inom kontor. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten