Bygga hus av hus får vidare finansiering

29 april 2021

Innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” ska möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar. I I projektet utvecklas processer och standardiserade metoder för återbruk med målet att minska mängden avfall, uttag av naturresurser och koldioxidutsläpp inom byggindustrin.Ett flertal fastighetsägare, däribland Fabege och Vasakronan är med i projektet och medverkar i pilotprojekt där delmoment testas.

Länk till nyheten