14 maj 2022

Bygg om Alviks strand, riv inte

Vasakronan, JM AB och Stockholms stad vill i sitt detaljplaneförslag riva stora delar av den relativ nya kontorsbebyggelsen i Alviks strand. Cecilia Obermüller och Svante Thorell från MP Bromma och Bromma stadsdelsnämnd skriver i sin debattartikel att det vore bättre att renovera och bygga om de befintliga kontorsfastigheterna för att uppnå en blandning av bostäder och arbetsplatser. ”Fastigheterna är till stor del byggda på 1980-talet, och att nu riva så pass nya hus är ett stort slöseri, både ur klimat- och resurssynpunkt”, skriver de. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten